Boer wil huis bouwen in ruil voor natuur

Een Hernense boer wil in ruil voor de bouw van een huis nieuwe natuur aanleggen. Wijchen vindt het een goed idee en probeert de provincie te overtuigen. Agrariër W. Hopman heeft medewerking verzocht aan zijn plan voor de bouw van een extra huis aan de Broekstraat in Hernen.

Op de grond die hij wil bebouwen, rust de bestemming agrarisch gebied. Het bestemmingsplan zou daarom moeten worden aangepast zodat er op de landbouwgrond mag worden gebouwd. Hopman heeft een aantrekkelijk aanbod gekoppeld aan dit bouwvoornemen. Hij wil nieuwe natuur ontwikkelen aan de Broekstraat. Ook wil hij een wandelpad aanleggen over zijn land naar het Hernens bos.

De gemeente Wijchen heeft wel oren naar deze opmerkelijke compensatie van groen (natuur) voor rood (gebouwen).

Maar het Streekplan zit in de weg. Dat kent namelijk maar drie soorten compensatie (verevening). De eerste is een functiewijziging van een karakteristiek gebouw of monument. De compensatie bestaat dan uit het behoud van het gebouw. De tweede mogelijkheid is het slopen van bestaande gebouwen, gevolgd door de herbouw van vijftig procent van het oorspronkelijke bouwvolume. De derde mogelijkheid is de aanleg van nieuwe natuur als compensatie. Dat kan echter alleen als er ook sprake is van een van de twee eerste varianten van verevening.

Daarnaast kent het Streekplan de mogelijkheid van het stichten van landgoederen. Wellicht zou Hopmans plan daarbij kunnen aanhaken, zo denkt Wijchen. Er is immers sprake van extra bebouwing én natuur.

De gemeente gaat nu bij Gedeputeerde Staten bepleiten dat zij een uitzondering maken voor Hopman. Daarover wil Wijchen eerst klaarheid hebben alvorens Hopman op hoge kosten wordt gejaagd in aanloop naar zijn bouwplan. Omdat de bouwlocatie dichtbij de snelweg A50 ligt, zal de boer namelijk een geluidsonderzoek moeten laten verrichten.

Mocht het plan doorgaan dan ontstaat 25.000 vierkante meter nieuwe natuur, waaronder een plas en een ven, een moeras en bos. Ook kan het waterschap een strook langs de Woezikse Leigraaf kopen en die inrichten als natuurvriendelijke oever. Tot slot mag het Geldersch Landschap een vier meter breed pad aanleggen van de Broekstraat naar het Hernens bos.