Inspireren Zoeken op gebied | Zoeken op onderwerp
Flevoland: Onix wint prijsvraag polderschuur in noordoostpolder
TerugVooruitVergrootGoogle maps

Architect: Onix
Jaar: 2008
Bron: www.noordoostpolder.nl
Website: www.onix.nl
Download: pdf-bestand

Onix wint prijsvraag polderschuur
Architectenbureau
Onix uit Groningen heeft de meervoudige ontwerpopdracht voor een nieuwe polderschuur in Noordoostpolder gewonnen. Dat heeft de beoordelingscommissie samen met burgemeester Van Rappard van Noordoostpolder gisteren bekend gemaakt. De ontwerpers van Onix noemen de nieuwe schuur Polderschuur #4.
Polderschuur #4 is de opvolger van drie generaties schokbetonschuren. De nieuwe schuur heeft twee nokken, een zakgoot in het midden van de kap, maar vooral een grotere overspanning met minder loze ruimte. Als enige inzending is deze schuur op korte termijn en binnen het gestelde budget te bouwen, omdat er grotendeels conventionele bouwmaterialen worden gebruikt. 

 In lijn met de naoorlogse schokbetonnen schuren die zo kenmerkend zijn voor het landschap van deze polder, verdiepten de bureaus DAAD (Beilen), Onix (Groningen) en Makkink en Bey (Rotterdam/Kraggenburg, i.s.m. E19 architecten) zich in dit vraagstuk. Zestig jaar na de schokbetonnen schuur is er veel veranderd in de landbouw. 

Aardappels worden niet meer ‘los gestort’ maar opgeslagen in gestapelde kuubskisten, die lastig stapelbaar zijn in de schokbetonschuren. Boeren kiezen om financiële redenen voor nieuwe megaschuren van damwandprofielen met een hoge goot en nok. Deze schuren zijn moeilijk in te passen op de bestaande erven.
Erven worden vergroot ten koste van het open landschap. Het gevolg is dat de karakteristieke en op elkaar afgestemde samenhang tussen landschap en bebouwing verdwijnt. Is dat erg? Op zich niet, het boerenbedrijf verandert, het landschap verandert mee. Zo gaat het al eeuwen in Nederland. Toch denken de initiatiefnemers dat het landschap vanwege de cultuurhistorische waarde gebaat zou zijn een type schuur dat beter bij het karakter van de Noordoostpolder past. 

Uitgangspunt voor de ontwerpers was een schuur voor de opslag van akkerbouwproducten en/of werktuigen op een willekeurig boerenerf van een akkerbouwbedrijf met een grootte van 40 tot 100 hectare. Een bedrijf van dergelijke omvang wordt gerund door een enkele boer die in drukke tijden hulp krijgt van een zoon of vader. 

Bij de opdracht hoorde ook een bezoek aan vier boerenerven in de Noordoostpolder. De deelnemers bezochten de bedrijven van Wilbert Kaat, Fokke Omta, Henk Pelleboer en William Vercraeije en stelden zich op de hoogte van de bedrijfsvoering. 

Het ontwerpen van een nieuwe polderschuur binnen de gestelde randvoorwaarden van functionaliteit en bruikbaarheid voor de gestelde doelgroep, esthetiek en budget bleek een complexe opgave. Iedere deelnemer koos een andere positie in dit spanningsveld. 

Museum Nagele
In de maanden augustus tot en met oktober zijn de drie ontwerpen te zien in Museum Nagele in Nagele. Het museum is elke week geopend van donderdag tot en met zondag van 13.00 uur tot 17.00 uur. Meer informatie is te vinden op www.museumnagele.nl / www.noordoostpolder.nl / www.onix.nl