Inspireren Zoeken op gebied | Zoeken op onderwerp
Friesland: Verbouw schuur boerderij in Hieslum
TerugVooruitVergrootGoogle maps

Architect: Achterbosch Architectuur
Jaar: 2011
Bron: Achterbosch Architectuur
Website: www.achterboscharchitectuur.nl
Download: pdf-bestand

Aan de zuidkant van het dorpje Hieslum, gemeente Sudwest Fryslân, staan vijf boerderijen geclusterd bij elkaar. Een van deze boerderijen heeft z’n agrarische functie reeds verloren waardoor de ruimte in de schuur opnieuw ingevuld kan worden.

Hiervoor is een meerjarenplan opgesteld. Een groeimodel waarbij de woning in de loop van de tijd meer en meer zal gaan uitbreiden de schuur in, afhankelijk van toekomstige woonwensen.  Een nieuwe woonkeuken aan de zuid westzijde van de schuur is het eerst aan de beurt. Deze hoek grenst aan de tuin en is prachtig georiënteerd is op de zon, met uitzicht op de ‘Aldegeaster Brekken’: het merengebied ten zuidoosten van het dorp.
De inbreiding beperkt zich tussen buitenmuur en bintwerk, ter plaatse van de oude stallen. Er is gekozen om het bintwerk deels zichtbaar te maken in de nieuwe verblijfsruimte, om zo de herinnering aan de boerderij voelbaar te maken. De sporen blijven ook in het zicht en bepalen de hoofdvorm van de ruimte. Aan de zuidzijde van de stal wordt de kap deels open gemaakt, ten behoeve van zicht en lichtinval. Het dakbeschot en de pannen zijn als het ware weggenomen en alleen de rondhouten sporen blijven aan de buitenzijde zichtbaar, het geraamte van de kap. De contour van de kap blijft op deze manier gehandhaafd, maar er wordt wel optimaal licht naar binnen gehaald. Hieronder bevindt zich de veranda.

De uitsnede binnen de schuurcontour is volledig in onbehandeld hout gematerialiseerd. Het plafond van de keuken is deels in glas uitgevoerd, zodat het bintwerk in de rest van de schuur vanuit de nieuwe keuken zichtbaar blijft.