Inspireren Zoeken op gebied | Zoeken op onderwerp
Gelderland: Nieuwbouw Ecologische Boerderij ‘De Mikkelhorst’ in Haren
TerugVooruitVergrootGoogle maps

Architect: Onix
Jaar: 2003
Bron: www.onix.nl / www.architectenweb.nl
Website: www.onix.nl
Download: pdf-bestand

De omgeving van de boerderij wordt bepaald door twee eilanden. Het eerste eiland wordt ingericht als ommuurde tuinderij met een klassieke structuur; de routing over dit eiland is vastgelegd in de bestrating. Op het andere eiland wordt de boerderij gebouwd. Op dit met bomen omzoomde eiland wordt als contrast met de tuinderij de routing niet vastgelegd, maar volledig losgelaten. De op dit eiland aangetroffen betonnen elementen van een voormalige rioolwater-zuivering zijn een aanleiding om op door te bouwen. Ze worden getransformeerd tot elementen met een functie passend bij het veranderde gebruik van het gebied. Samen met de haaks over deze elementen geplaatste boerderij sturen deze het gebruik van het eiland, waardoor de rest van het terrein met minimale middelen kan worden ingericht.

Het programma van de ecologische boerderij bestaat uit een aantal specifieke boerderijfuncties waaraan een aantal recreatieve voorzieningen zoals een theeschenkerij, winkel, educatieve ruimte en kinderboerderij zijn gekoppeld. De boerderij wordt beheerd door deelnemers en begeleiders uit drie verschillende zorg-instellingen. Gekozen is om alle functies onder een dak te brengen, als letterlijke vertaling van het programma. Het houten dak vormt het bindend element waaronder alle programma-onderdelen hun plaats vinden.

Binnen de heldere en compacte opzet onder het dak zijn twee gebieden te onderscheiden: ‘het huis’, een klimatologisch bepaald gebied waarin de programma-onderdelen volledig architectonisch bepaald worden vastgelegd, en ‘de stal’, het gebied met de boerderijfuncties. De indeling hiervan wordt losgelaten; hier krijgt de ‘boer’ de vrijheid het gebruik van de ruimte onder de kap naar eigen inzicht te bepalen.